maandspreuk

Tarieven/Vergoedingen

De kosten van een voetreflexbehandeling bedragen € 57,50 per consult.

Eerste consult : Intake & Voetreflex bedraagt € 70,00.

Afhankelijk van uw ziektekostenverzekering en aanvullende verzekering kunt u een vergoeding van de kosten ontvangen.

Vraag dit bij uw ziektekostenverzekering na of kijk voor informatie hierover op de site van de VNRT.
Ik ben als voetreflexzonetherapeut aangesloten bij de beroepsvereniging Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten. Voor het lezen van het klachtenreglement (Wkkgz) kunt u terecht op de site van de VNRT klachtenregeling.

Daarnaast ben ik aangesloten bij de RBCZ (HBO Register van Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg). Dit is een overkoepelende organisatie die therapeuten op
HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Toelichting privacy.

vnrtrbzscag