maandspreuk

Tarieven/Vergoedingen

De kosten van een voetreflexbehandeling bedragen € 57,50 per consult.

Eerste consult : Intake & Voetreflex bedraagt € 70,00.

Afhankelijk van uw ziektekostenverzekering en aanvullende verzekering kunt u een vergoeding van de kosten ontvangen.

Vraag dit bij uw ziektekostenverzekering na of kijk voor informatie hierover op de site van de VNRT.
Ook ben ik aangesloten bij de overkoepelende organisatie RBCZ (HBO register van beroepsbeoefenaren in de natuurlijke gezondheidszorg).

vnrtrbcz